Pokud máte sebevražedné myšlenky, zavolejte na Linku první psychické pomoci: 116 123.
logo
VZKAZ PRO TEBE

Materiály

materialy

Materiály

materiály
Pro lidi v riziku sebevraždy/ sebepoškozování
 • Pokud zažíváte sebevražedné myšlenky, pocity nebo se nacházíte v nějaké psychické krizi, můžete zkusit využít bezpečnostní plán (barevné pozadí).
 • Pro tisk bezpečnostního plánu s bílým pozadí klikněte zde.
 • Máš chuť si ublížit? Zkus jiný způsob, jak si ulevit aneb tipy, co jiného se dá dělat při myšlenkách na sebepoškozování
školy
Pro školy
Pro média

Média hrají důležitou roli v prevenci sebevražd

Výzkumy provedené po celém světě ukazují, že média mají velký vliv v oblasti sebevražd. Zjistilo se, že necitlivé a nevhodné zpracování tématu sebevražd může vést ke zvýšenému riziku napodobování suicidií u dalších jedinců. Naopak odpovědné mediální hlášení může snížit riziko sebevražd. Pokud zprávy obsahují užitečné zdroje pomoci a naději v uzdravení, může mediální obsah vést k vyhledání pomoci. Kvalitní mediální obsah může také veřejnost informovat o složitosti tématu a vyvrátit mýty.

pomoc

V Národním ústavu duševního zdraví díky iniciativě NA ROVINU vznikl media guide, který má za cíl poskytovat jasný a přehledný materiál, jak zodpovědně a citlivě zpracovávat mediální obsah v tématech týkající se duševního zdraví. Jeho součástí je právě i kapitola o tom, jak by média měla o sebevraždách informovat.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že spolupráce s médii na odpovědném hlášení založené na vědeckých postupech, by měla tvořit součást národních přístupů k prevenci sebevražd.

Kontrolní seznam pro zodpovědné zpracování zpráv:

 • Reportujte o tématu jako o problému veřejného zdraví. Zahrňte příběhy o naději, léčbě a uzdravení.
 • Uveďte informace a odkazy na vyhledání pomoci. Poskytněte informace o varovných příznacích rizika sebevraždy a kontakty na linky důvěry, krizová centra.
 • Používejte vhodný jazyk. Některé fráze či slova mohou podporovat stigmatizaci tématu a šířit mýty.
 • Zdůrazněte pomoc a naději. Příběhy o uzdravení díky vyhledání pomoci jsou významné a působí především pro lidi v riziku sebevraždy.
 • Zeptejte se odborníka. Prodiskutujte obsah s odborníky z oblasti prevence sebevražd či duševní zdraví.
Inspirace na knihy

Zajímá vás téma sebevražd a sebepoškozování a chtěli byste si k tomu něco přečíst? Ať už hledáte něco odborného či populárně naučného, zkuste se podívat na naše tipy. 

 • Suicidalita u psychických poruch - Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško
 • Cesty zármutku - Julia Samuel
 • Sebepoškozování - Andrea Platznerová
 • Sebevražedné chování - Jiří Koutek, Jana Kocourková
 • Můj blízký si vzal život - Marieke De Groot
 • Truchlení po tom, kdo odešel sám
 • Sebevražda a literatura - Josef Viewegh
 • O smrti a umírání: Co by se lidí měli naučit od umírajících - Elisabeth Kübler-Ross
 • Mýty o sebevraždě - Derek de Beurs
 • Sebevraždy - Helena Haškovcová, Helena Kučerová
 • Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty - Tomáš Garrigue Masaryk
 • Sebevražednost obyvatelstva České republiky v období transformace společnosti - Dagmar Dzúrová, Eva Dragomirecká
 • Sebevražda - Édouard Levé
 • Duše a sebevražda - James Hillman
 • Sebevažednost seniorů - Olga Havránková
 • Prevencia samovrážd: príručka pre zdravotníckych pracovníkov - J. M. Bertolote et al.
 • Prevencia samovrážd: príručka pre pracovníkov zamestnaných v médi - J. M. Bertolote et al.
 • Prevencia samovrážd: príručka pre učitel'ov - J. M. Bertolote et al.
 • Sebevražda...a jak dál?! - Alena Scheinostová
 • Jaguárovo sbohem - Joanjo Garcia
Inspirace na videa, rozhovory, přednášky, weby…

VZKAZ PRO TEBE

I na konci toho nejtemnějšího
tunelu je světlo.
Další vzkaz
close