Pokud máte sebevražedné myšlenky, zavolejte na Linku první psychické pomoci: 116 123.
logo
VZKAZ PRO TEBE
logonudz

Středník je znaménko, jehož funkce je mezi tečkou a čárkou. Odděluje části vět výrazněji než čárka, ale neukončuje je definitivně jako tečka. Autor tak používá středník, aby větu neukončil, ale aby v ní ještě pokračoval. Vy jste autorem a váš život je věta.

Může být určité období v životě, které bylo těžké a ve kterém jste se možná potýkali i s myšlenkami na sebevraždu. Středník směřuje do budoucnosti a představuje pokračování Vašeho života. Je to symbol, který pomáhá vyjádřit naději při záchraně života. Symbol vytrvalosti, kdy za sebou člověk nechává zlé věci a rozhodne se pokračovat dál. Žít.

Cílem a přáním této stránky je zvyšovat povědomí o tématu sebevražd a sebepoškozování, poskytovat potřebné informace lidem, kteří mají sebevražedné myšlenky, jejich blízkým či pozůstalým, ale také široké veřejnosti a odborníkům.

Každý z nás se někdy může ocitnout v těžkých situacích, které mohou působit neřešitelně. Je důležité umět se postarat o sebe, o lidi v okolí a případně včas vyhledat odbornou pomoc. Sebevraždě se dá předejít a každá situace má řešení. Věříme, že Vám informace na této stránce pomohou zorientovat se v tematice sebevražd a sebepoškozování a případně nasměrují k vyhledání pomoci.

Statistiky

people

700 000 lidí

Každoročně na celém světě si vezme život 700 000 lidí a podle WHO a představuje to více jak polovinu všech násilných úmrtí.
Odhaduje se, že na každou dokonanou sebevraždu připadá 15 až 20 pokusů. Předchozí pokus o sebevraždu výrazně zvyšuje riziko sebevraždy.
people
zeme
Z hlediska způsobu provedení sebevraždy je dlouhodobě nejčastější oběšení, a to u obou pohlaví.
muži
Celosvětová míra sebevražd je u mužů více než dvakrát vyšší než u žen.
graf
Ve věku 15-24 let je sebevražda příčinou více než čtvrtiny všech úmrtí
mapa
Z dat Českého statistického úřadu si v roce 2022 v České republice vzalo život 1302 osob. V průměru si v Čechách vezmou život každý den nejméně tři lidé.
V ČR muži zemřou sebevraždou 4x častěji než ženy.

VZKAZ PRO TEBE

I na konci toho nejtemnějšího
tunelu je světlo.
Další vzkaz
close