Pokud máte sebevražedné myšlenky, zavolejte na Linku první psychické pomoci: 116 123.
logo
VZKAZ PRO TEBE
 
den prevence
15. 09. 2022

Světový den prevence sebevražd

Na 10. září každoročně připadá Světový den prevence sebevražd, jehož cílem je zvyšování povědomí o této problematice, destigmatizace a podpora preventivních aktivit, jimiž je možné sebevraždám účinně předcházet. Po celém světě se v tento den konají různé akce a debaty na podporu prevence sebevražd.

Mezinárodní asociace pro prevenci sebevražd (The International Association for Suicide Prevention) pro rok 2022 přišla s mottem Vytvářet naději prostřednictvím akce a vybízí lidi, aby se ve svém okolí a ve své komunitě k tématu sebevražd postavili otevřeně. Podporou, porozuměním, sdílením zkušeností a kontaktů se má dostat sebedůvěry lidem, aby mohli ve své situaci jednat. Jednou z akcí je společné zapalování svíčky jako symbol naděje a světla pro ty, kteří bojují se sebevražednými myšlenkami.

VZKAZ PRO TEBE

I na konci toho nejtemnějšího
tunelu je světlo.
Další vzkaz
close