Pokud máte sebevražedné myšlenky, zavolejte na Linku první psychické pomoci: 116 123.
logo
VZKAZ PRO TEBE
 
tiskove zpravy
15. 09. 2022

Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030

Jde o první strategický dokument, který systematicky a komplexně zpracovává téma sebevražednosti v České republice. Cílem dokumentu je snížit sebepoškozování, sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy v ČR, a to zprostředkováním chybějících nebo zajištěním vyššího pokrytí nedostatečně dostupných služeb, přenosem dobré zahraniční praxe včetně implementace efektivních intervencí, identifikací lidí v riziku sebevraždy, cílením na snižování výskytu a závažnosti rizikových faktorů, podporou protektivních faktorů a vzděláváním veřejnosti i profesionálů v relevantních oblastech.

Národní akční plán se skládá ze 4 strategických cílů:

  • Preventivní intervence a opatření prevence sebevražd a sebepoškozování jsou běžnou komponentou v oblasti prevence v rámci veřejného zdraví.
  • Služby v oblasti duševního zdraví a služby sociální péče, určené pro poskytnutí pomoci člověku procházející krizí, jsou dostupné časem, místem, kapacitou i cenou a jsou k dispozici v komunitě podle potřeby, je ustanovena dobrá praxe předávání klientů mezi těmito službami a služby samotné poskytují péči založenou na důkazech.
  • Problematika sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence jsou součástí vzdělávání relevantních profesí a běžným prvkem v osvětových kampaních.
  • Prevence sebevražd a sebepoškozování a koordinace aktivit v této oblasti vychází ze spolehlivých informací a vědomostí.

VZKAZ PRO TEBE

I na konci toho nejtemnějšího
tunelu je světlo.
Další vzkaz
close