Pokud máte sebevražedné myšlenky, zavolejte na Linku první psychické pomoci: 116 123.
logo
VZKAZ PRO TEBE
 
15. 09. 2022

Jak s tématem sebevražd pracují v zahraničí?

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Joint Action ImpleMENTAL, který se soustředí na implementaci dobré praxe v oblasti duševního zdraví. Do projektu je zapojeno 21 států z Evropské unie a projekt je plánován od roku 2021 do 2024. Za Českou republiku je do projektu zapojeno Ministerstvo zdravotnictví a Národní ústav duševního zdraví s cílem přinášet zahraniční zkušenosti v prevenci sebevražd do českého prostředí a zavádět některá vhodná opatření také u nás. V rámci projektu dochází primárně k přenosu zkušeností se systémem prevence sebevražd z Rakouska (SUPRA - Suicide Prevention Austria), ale také z dalších evropských států, např. Švédska, Slovinska, Španělska aj.

VZKAZ PRO TEBE

I na konci toho nejtemnějšího
tunelu je světlo.
Další vzkaz
close